QMP

Indigrow har utvecklat QMP, Quality Master Plan, för greenkeepers och planskötare. QMP är ett verktyg för Greenkeepern att övervaka och bedöma grönytekvalitet och prestanda på ett objektivt, mätbart sätt.

QMP,s fysikaliska analyser ger oss möjlighet att förstå vad som händer under ytan. Först efter en fysikalisk analys är en näringsanalys riktigt relevant. Gräs kan endast fullt ut utnyttja näringsämnen med en väl fungerande växtbädd.

QMP mäter:

  • organisk halt i procent på fyra djup (0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm)
  • Texturkkurva (partikelstorleksfördelning)
  • Infiltrationsförmåga
  • Mättad hydraulisk ledningsförmåga
  • Porvolym (total porvolym, vattenfyllda porer vid provtagning, vattenhållande kapacitet, luftfyllda vid provtagning)

Genom att tillämpa QMP i tre år, säkerställer du att dina åtgärder är optimala för att nå högsta kvalitet på dina greener och andra spelytor.

Med hjälp av QMP kan du utforma ett skötselprogram på ett noggrant och mätbart sätt:

  • Utvärdera dina skötselåtgärder, såsom luftning och dressning
  • Utvärdera effekterna av ditt vätmedelsprogram och tillförande biostimulanter, pH-buffrare och näringsprodukter
  • Resultaten presenteras i ett lättläst format, perfekt för att presentera för kommittéer och styrelser
  • Hjälpa gräsytan att nå dess fulla potential