Archive category description image

Slow release gödselmedel (SRF) har förmågan att tillhandahålla näringsämnen till växten när det som mest behövs. Dessa gödselmedel är anpassade till växtens varierande behov och stöder säsongsutvecklingsprocessen. Kvävet i gödselmedel med Slow release frigörs antingen genom hydrolys eller genom mikrobiell aktivitet i jorden. Det resulterar i betydligt mindre urlakning, vilket innebär färre applicationer – en stor fördel för greenkeepern eller groundsman – liksom de uppenbara miljöfördelarna.

Available Products

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat