Slow release gödselmedel (SRF) har förmågan att tillhandahålla näringsämnen till växten när det som mest behövs. Dessa gödselmedel är anpassade till växtens varierande behov och stöder säsongsutvecklingsprocessen. Kvävet i gödselmedel med Slow release frigörs antingen genom hydrolys eller genom mikrobiell aktivitet i jorden. Det resulterar i betydligt mindre urlakning, vilket innebär färre applicationer – en stor fördel för greenkeepern eller groundsman – liksom de uppenbara miljöfördelarna.

Available Products

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat