Archive category description image

Indigrow har utvecklat Magnum, vårt sortiment av vätmedel. Magnum kan arbeta på ett antal sätt. Läkande vätmedel är utformade för att appliceras på ett befintligt hydrofoba tillstånd, medan preventiva vätmedel appliceras på våren och upprepas under hela säsongen för att balansera fukt i dessa potentiellt hydrofoba områden. Penetrerande vätmedel öppna jord profilen och tillåta överdriven vatten att rinna bort och dispergeringsmedel produkter bidrar till att förhindra ansamling av dagg.