Publicerad den

Building the Ideal Wetting Agent Programme

magnum-357-calibre-magnum-co-tank-mix-wetting-agent

Indigrow’s Magnum sortiment av vätmedel har skapats för att arbeta tillsammans med varandra för att ge en komplett lösning på samtliga vattenrelaterade problem. Våra Magnum vätmedel tar också på sig ytterligare en roll i vattenförvaltningen. Genom att bidra till att förbättra vattenvården, särskilt under perioder av torka, kan våra vätmedel bidra till att upprätthålla eller förbättra turfhälsa och kvalitet.

Indigrow har utvecklat två produkter, Magnum 357 Calibre och Magnum CO, som är framtagna att komplettera varandra för bästa möjliga effekt.

Magnum 357 Calibre – Triple Action Penetrant

Vårt senaste avancerade formuleringsvätmedel är Magnum 357 Calibre.

Magnum 357 Calibre är en blandning av icke-joniska tensider och innehåller 100% aktiva ingredienser. Med tre aktiva ingredienser och tre verkningssätt är denna 100% biologiskt nedbrytbara produkt idealisk för att upprätthålla rätt vattenbalans i jordprofilen.

De tre aktiva ingredienserna är:

  • En glykolbaserad ingrediens som sprider sig över ytan
  • Ett block co-polymer för ökad vattenpenetration
  • Ett omvänt block co-polymer som hjälper till att balansera vatten inom rotzonen

Detta trippelverkande vätmedel kombinerar tre olika tensider för att tillhandahålla:

  • Jämn spridning av vatten över ytan
  • Effektiv vattenpenetration genom avancerad penetrerande teknik
  • Förbättrad vattenhållningskapacitet genom användning av omvänd block co-polymerer

Beprövade tensider säkerställer att den applicerade vätskan är jämnt fördelad över ytan och hjälper samtidigt vätskan att tränga in i rotzonen. Penetrationen är betydligt högre jämfört med obehandlad jord och Magnum 357 presterar bättre än andra produkter även vid relativt låga appliceringsmängder.

Genom att använda vätmedel som Magnum 357 Calibre, reduceras mängden bevattnings eller regnvatten som krävs för att återställa rotzoner tillbaka till acceptabelt fuktinnehåll kraftigt. Vanligtvis ger det en vattenbesparing omkring 30 – 40 %.

Förbättra Vattenpenetrationen

Beprövade tensider säkerställer att den applicerade vätskan är jämnt fördelad över ytan samtidigt som de hjälper vätskan att tränga in i rotzonen. Penetrationen är betydligt högre jämfört med obehandlad jord och Magnum 357 presterar bättre än andra produkter även vid relativt låga appliceringsmängder.

magnum-wetting-agents-droplet-penetration-test

Hur effektiva är de?

Genom att använda vätmedel som Magnum 357 Calibre, reduceras mängden bevattnings eller regnvatten som krävs för att återställa rotzoner tillbaka till acceptabelt fuktinnehåll kraftigt. Vanligtvis ger det en vattenbesparing omkring 30 – 40 %.

Magnum CO – Kurerande

Magnum CO innehåller en organisk syra som är utformad för att rengöra sandpartikeln och ”flusha” oönskade vaxer, kolväten, bikarbonatsalter och mineraler genom jordprofilen. Vaxartade organiska lager på jordpartiklar stöter bort vatten och förhindrar vatten att hållas kvar i rotzonen. Dålig vatteninfiltration orsakas av hydrofoba vaxer, fetter eller annat organiskt skräp som bildar vattenavvisande “beläggningar” på jord- eller sandpartiklar. Magnum CO innehåller ett rengörande ämne som löser de vaxartade avlagringarna och spolar bort dem.

När sandpartiklarna har “rengjorts”, är det viktigt att inte låta dessa hydrofoba vaxer, fetter eller annat organiskt skräp byggas upp igen.

Riktade Vätmedelsprogram

Vätmedelsprogram är nödvändiga för att uppnå en minskning av torrfläckar och häxringar. Genom att alternera kurerande (Magnum CO) och förebyggande (Magnum 357 Calibre) bryts den vaxartade beläggningen som täcker jord- och sandpartiklar ner. Denna process hjälper också till med återvätning av jordprofilen. Detta tillvägagångssätt bidrar till att kraftigt reducera växtstress, vilket ger en mer konsekvent spelyta.

Tillämpa de två produkterna, Magnum 357 Calibre och Mangum CO i ett riktat vätmedelsprogram för att få de bästa resultaten mot torrfläckar och andra vattenrelaterade problem. Vårt rekommenderade program, som bygger på europeiskt klimat, kommer längre fram i katalogen:

Mer information om vårt forsknings- och försöksarbete i detta ämne finns på begäran. Vänligen kontakta oss på: [email protected]

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995