Publicerad den

Höst och vinter gräshälsa

Frost on a golf course

När hösten börjar och vintern närmar sig i Storbritannien, Europa och andra delar av världen blir det en viktig uppgift för greenkeepers att bibehålla hälsan på sina ytor. De kallare årstiderna innebär unika utmaningar för gräset, men med rätt förberedelser och näring kan du se till att dina spelytor förblir i utmärkt skick.

Försämrad växtmiljö

Gräset lider av försämrad växtmiljö vid denna tid på året:

 • Minskat ljus
 • Lägre temperaturer
 • Ökad fukt på bladet
 • Minskad tillväxt och återhämtning

När temperaturen sjunker och dagsljuset minskar får gräsväxter signaler att förbereda sig för vintern. En av de viktigaste förändringarna är nedbrytningen av klorofyll, det gröna pigmentet som är ansvarigt för fotosyntesen. Klorofyllmolekyler är känsliga för kalla temperaturer och blir mindre effektiva vid ackumulering och omvandling av ljusenergi till sockerarter. När klorofyllet bryts ner är det vanligt att se gräset ändra färg, med fler bruna och gula nyanser som följd.

Nedbrytningen av klorofyll minskar växternas förmåga att fotosyntetisera, vilket saktar ner växtens metaboliska aktivitet avsevärt under vintern. Denna minskade ämnesomsättning presenterar sig som långsam tillväxt och fokus på att bevara resurser för att motstå ogynnsamma vinterförhållanden. Energireserver kommer att omdirigeras och lagras i växtens rötter och krona.

Viktiga faktorer för att förbereda gräs för vintern

Vi behöver fokusera på följande aspekter när vi förbereder gräs för vintern:

 • Ett starkt rotsystem
 • Lagring av kolhydrater
 • Tillräcklig näring

Vätmedel för rotutveckling

Ett bra vätmedelsprogram kan hjälpa till att upprätthålla ett hälsosamt rotsystem under hela året. Växling mellan penetrerande och trippelverkande vätmedel för att passa väderförhållandena hjälper till att hantera fuktnivåerna i rotzonen.

 • Penetranter möjliggör snabbare dränering i tider med kraftigt regn, vilket förhindrar grund rotning. Rötterna växer istället djupare för att följa vattnet – överväg användningen av Magnum Forty-Four och Magnum Forty-Four OneShot
 • Trippelverkande vätmedel som Magnum 357 Calibre fördelar luft och vatten jämnare i rotzonen under torra perioder, vilket skapar en gynnsam miljö för rotutveckling

Tångprodukter för rotutveckling

Tång fungerar som en biostimulant, främjar tillväxt och växthälsa:

 • Tångprodukter stimulerar rottillväxt, vilket resulterar i tjockare, längre rötter med mer rothår.
 • Förbättrad rottillväxt hjälper växter att trivas under stressiga förhållanden.
 • Tångextrakt är rikt på algininsyra, mannitol, aminosyror, mineraler och växthormonliknande molekyler

Dessa fördelar bidrar kollektivt till friskare och mer motståndskraftiga växter.

Genom att utveckla rotsystemet med hjälp av vätmedel och tångprodukter ger det växten lagringsutrymme för de väsentliga kolhydraterna som kommer att lagras för att den ska kunna överleva vinterns påfrestningar.

Idealiska produkter från Indigrow-sortimentet innefattar Compass Bio-Active, Compass Bio-Active OneShot eller, om du behöver ytterligare penetrerande vätmedel och järn, Compass Bio-Complete

Förvaring av kolhydrater för vintern

 • Timing: Tidig höst är idealisk för anpassad näringstillförsel eftersom gräsmatta börjar lagra kolhydrater i sina rötter för vintern
 • Näringstillgång: Gödselmedel levererar kväve och kalium, avgörande för kolhydratproduktion och upplagring
 • Kolhydratackumulering: Näringsämnen stöder pågående fotosyntes, vilket gör att gräset kan lagra kolhydrater, främst i rötterna
 • Vintermotståndskraft: Kolhydratreserver i rötter fungerar som en energikälla under vintern, vilket bidrar till bättre överlevnad och våråterhämtning

Snabba och lämpliga gödningsmedel uppmuntrar pågående fotosyntes och kolhydratuppbyggnad i rötterna. Applicera gödselmedel på hösten för att underlätta växtens kolhydratlagringsfas. Det är viktigt att undvika gödselmedel som skapar/uppmuntrar kraftig höjdtillväxt.

Använda växttillväxtregulatorer för vinteröverlevnad

Användande av PGR under sensommaren eller tidig höst ger långsam tillväxt, vilket minskar efterfrågan på resurser under vintern. PGR främjar rottillväxt samtidigt som skotttillväxten begränsas. De förbättrar också gräsets förmåga att motstå stressfaktorer som temperaturfluktuationer och fuktförändringar, vilket förhindrar vinterskador och underlätta återhämtningen under våren.

Resistens mot grässjukdomar

Ökad bladfuktighet under hösten och vintern, i kombination med långsammare tillväxt och återhämtning, gör gräset mycket mer mottagligt för sjukdomar. Lyckligtvis finns det produkter tillgängliga för att hjälpa växten att avvärja dessa patogener utan att fungicid behövs.

Eteriska oljor och organiska syror

Växtbaserade eteriska oljor och extrakt innehåller naturliga föreningar som hindrar svamptillväxt – fenolföreningar och terpenoider (tanniner, lignin och eteriska oljor). Dessa föreningar stör svampmembran och näringsupptag, vilket hämmar sjukdomsutvecklingen. Organiska syror är naturligt förekommande föreningar som finns i växter. De spelar en central roll för att aktivera växtens försvarsmekanismer mot sjukdomar. De fungerar som signalmolekyler och utlöser respons hos gener som är ansvariga för försvarsmekanismer i gräs. Denna respons innefattar bl.a. produktion av antimikrobiella föreningar. Diamond Green har visat betydande framgång när det gäller att hjälpa till att störa de förhållanden där sjukdomar kan frodas, både i försök och i verkliga situationer.

Prover med sjukdom både obehandlad och behandlad med Diamond Green

Chitosan

Chitosan, härrörande från kräftdjurs exoskelett, är en naturlig svamphämmande förening. Det stärker växters förmåga att motstå patogener, skadedjur och torka. Chitosan stör också svampcellmembran, hindrar tillväxt och kolonisering vilket gör den till en effektiv produkt i kampen mot svamppatogener. Fundera gärna på att använda Asset Chitosan, vår högkvalitativa Chitosan-produkt som härrör från naturliga ingredienser.

Effekten av Chitosan på sjukdomsincidensen

Härdning av växten

I slutändan vill vi ”härda” växten för vintern. Fokusera på:

 • Näring – Använd invintrande gödselmedel med högre kaliumhalt (K)
 • Rotförbättring – Överväg rotstimulerande medel för ökad motståndskraft
 • Fuktbibehållande – Stärka cellvägg/membran
 • Växtskyddsförbättrare – Utlösa växtens naturliga försvar
 • Svamphämmare – Störa patogener för att minska deras spridning

Kulturella skötselåtgärder

Att få grunderna rätt är lika viktigt som att välja rätt produkter för att hjälpa dina gräsytor när du går in i vintern. Lämpliga kulturella metoder utgör en viktig del av din integrerade sjukdomshanteringsplan:

 • Daggborttagning – Minimerar bladfuktighet och minskar sjukdomsrisken
 • Borstning – Förbättrar luftcirkulationen och mildrar svampproblem
 • Förbättrad vinteröverlevnad – Friskare gräs tål köldstress
 • Hållbart integrerat växtskydd – Minskar beroendet av kemikalier
 • Kostnadseffektivitet – Lågkostnadsmetoder med långsiktiga fördelar

Att förbereda dina gräsytor för höst och vinter är en mångfacetterad uppgift som innebär att tillhandahålla rätt näring, främja ett hälsosamt rotsystem, säkerställa kolhydratupplagring och förbättra sjukdomsresistensen. Genom att följa dessa riktlinjer och använda de rekommenderade produkterna och teknikerna kan du bibehålla hälsan hos dina ytor året runt.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995