• Förbättrar jordens humusstruktur, vilket förbättrar näringsupptaget
  • Behåller vatten i rotzonen för att säkerställa konsekvent tillförsel av fukt till växten
  • Ökar C.E.C. för förbättrad vatten- och näringshantering
  • En idealisk produkt för användning vid luftning eller hålpipsluftning

Compass Lite är en kombination av zeolit och tång för användning som jordförbättringsmedel anpassat för nybyggnation och renovering av gräsytor. Zeolitens vattenhållande egenskaper hjälper till att skapa en miljö där nya rötter kan frodas samtidigt som tånginnehållet ökar jordens humusstruktur, stimulerar mikrobiell aktivitet och tillhandahåller en samling viktiga polysackarider, vitaminer och alginater.