Compass Bio-Active<style>” title=”</p>
<style>

Compass Bio-Active är ett högkoncentrerat, rent tångextrakt, flytande växtstimulator och jordförbättrare. Produkten Bio-Active framställs med Indigrows kallvattenextraktion, en process som förhindrar förlusten av välgörande näringsämnen. Compass Bio-Active kan användas i tankmix med flytande Indigrow Fusion och Solar produkterna.

  • Kan användas som en del i organiskt gödningsschema
  • Låg appliceringsmängd, användbar på alla grönytor
  • Appliceringen minskar plantstress
  • Förbättrar upptag och utnyttjande av näringen i plantan

Klicka här för att ladda ner Compass Bio-Active SDS

Beskrivning<style>” title=”</p>
<style>

Specifikation Värde
Cirka Verkningstid 4-6 veckor
Klipphöjd -
Förpackning 10 lt
m²/förpackning 5.000-10.000m²
Applicerings Information
Appliceringsmängd 10-20 lt/ha
Vattenmängd 300-600 lt/ha
Metod Spruta
Jordtemperatur vid applicering (oC)
minimum optimum maximum
8 15 -

Klicka här för att ladda ner Compass Bio-Active SDS

Du gillar kanske också…