• Minskar överflödigt ytvatten för att skapa spelytor som kan användas året runt
  • Hjälper till att minska salthalten i jordprofilen
  • Möjliggör effektivare utnyttjande av bevattning eller nederbörd
  • Kan användas i tankmixar för att förbättra tankblandningens penetration

Magnum Forty-Four är ett ekonomiskt penetrerande vätmedel idealiskt för att öppna upp markprofilen, maximera vattenpenetration och leda bort överflödigt vatten från ytan. Om höga salthalter är ett problem, kan det också användas som en del i flushingprogram. Magnum Forty-Four kan användas i ett riktat program för att hjälpa till med att leda bort kraftig nederbörd.