• Förbättrar cellväggens styrka och hjälper växten att bygga upp ett motstånd mot sjukdomar och stress
  • Ökar motståndet mot många växtpatogener
  • Hjälper till att öka fotosyntesen och stärkelsetranslokationen
  • Ökar järnupptaget för att säkerställa maximal effekt från produkter som Fusion Liquid Fe

SolarMax Ca+Mg är en gelbaserad bladgödning, absorberas direkt av bladet, för att motverka effekterna av kalcium- och magnesiumbrister. Denna högkoncentrerade formulering kan appliceras regelbundet med låga appliceringsmängder, för att ge extra färg till gräset under de kallare årstiderna. SolarMax Ca+Mg hjälper till att stärka cellväggarna och ger extra grönska tack vare magnesiumhalten.