Publicerad den

Testimonial – Carlskrona GK, Sverige

Roger har varit på anrika Carlskrona GK sedan 2001 då han jobbade som säsongsarbetare i två år för att sedan axla rollen som Head Greenkeeper 2003. Hans företrädare hade då haft rollen sedan 1962 så man kan konstatera att Carlskrona är duktiga på att behålla sin personal under lång tid. Sedan dess har Roger gått alla utbildningar som finns tillgängliga för banchefer och greenkeepers,” Klubben har verkligen prioriterat utbildning” säger Roger.

Rogers golfkarriär började 1989 på Niklastorp GK efter en salmonellasmittad glass på Benidorm. Som en del i rehabiliteringen fick han rådet att testa på golf. Roger säger själv ”Jag blev helt fast, det var bara äta sova och spela golf”.

Sedan hamnade Roger på Carlskrona GK där han en tid satt i bankommittén vilket till slut ledde till att han började jobba på banan. ”En glass på Benidorm ledde till att jag sitter här idag”.

Nya bunkrar på hål 11

Carlskrona GK

Banan byggdes ursprungligen 1949 som den första golfbanan i Blekinge. 1987 blev Almö, som banan ligger på, ett naturreservat vilket skapar speciella förutsättningar. ”Man får ha ett annat tänk tack vare att Länsstyrelsen i slutändan bestämmer vad man får göra och inte göra, men det är samtidigt en rolig utmaning” säger Roger.

Face Lift

Sedan 2008 håller man på att uppgradera Carlskrona GK succesivt. Man bygger framför allt om greenområden, tees och bunkrar, men man har även gjort en total översyn gällande banans layout när det kommer till spelbarhet och hela klubbhusområdet det så kallade ”Sunkighetsprojektet”. ”Banan hade gått i stå, ingenting var egentligen underhållet eller utvecklat på jättemånga år” säger Roger. Även här har man utbildat personalen så att man kan göra jobben i egen regi, man tar det lugnt och arbetar metodiskt och gör det bra. Klubben tog hjälp av den irländske shapern Shane Ringwood som byggde om de första greenområdena, flera bunkrar och tees. Shane lärde upp Florim Spahija, Rogers assistent, så att han numera gör all shaping på klubben. Framför allt såg man till att förstärka personalstyrkan ”Fler händer i vården” som klubbchefen skämtsamt kallade det. Från tre banarbetare gick man till sju för att kunna göra de jobb som krävdes. ”Helt plötsligt kunde man göra mycket mer i alla delar av skötseln samtidigt som man kunde göra de ombyggnationer som krävdes”.

Indigrow

De senaste fyra åren har Roger samarbetat med oss på Indigrow. Vi började med att ta QMP för att ta reda på förutsättningarna i växtprofilen. ”Det var egentligen det som var avgörande för att jag gick över helt till er” säger Roger. Vi får på detta vis hela tiden fakta att förhålla oss till som hjälper oss skapa ett skräddarsytt skötselprogram. ”Vi har efter lite justerande hittat ett väldigt bra koncept att arbeta med”.

Humik

Sedan förra året har Roger börjat använda Humik NPK 14-5-14 som grundgödsel som han sedan toppar med ett flytande program. ”Humik skapar en stabil grund i programmet, man undviker stora dippar i kvaliteten på greenerna”. Roger tycker samtidigt att Humik är väldigt lätt att se när han kör ut den ”bra ur arbetsmiljösynpunkt så att man vet att produkten kommer ut på rätt sätt” vilket också är viktigt säger Roger.

Biostimulanter

Roger jobbar mycket med biostimulanter för att undvika växtstress. Compass Start och Compass Bio-Active ingår tillsammans med vätmedel och RePhlex LS. Roger upplever att det allmänna hälsotillståndet på greenerna definitivt har förbättrats ”häxringar som förr var ett jättestort problem har i princip försvunnit, och torrfläckar ska vi inte prata om” säger Roger. Kombination av Compass och vätmedel har visat sig vara jättebra för torrfläcksproblematik som ofta leder till följdsjukdomar senare på säsongen.

Diamond Green

För att ytterligare stärka greenerna mot sjukdomar ska Roger i år börja med Diamond Green. Produkten ska köras i program om 10L varannan vecka under sommaren för att sedan öka till 20L under höstmånaderna. ”Det ska bli spännande att se vad det kan göra för greenkvaliteten under året”. Med tanke på banans placering mitt i ett naturreservat tillsammans med ökande restriktioner gällande fungicider kommer detta förhoppningsvis hjälpa Roger att nå kvalitetsmålen.

Upprepade översvämningar av havsvatten.

RePhlex LS

Roger använder RePhlex LS i program genom hela säsongen för att hålla sina greener rena från salter och carbonater som kan hämma näringsomsättningen. Man vill hålla näringsämnena fria för upptag i plantan, i synnerhet kalcium, så Rephlex i tanken säkerställer detta.

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995