• Innehåller tång, melass och vätmedel för en förbättrad spelyta
  • Ökar kraftigt rotmassan samt mängden nyttiga jordbakterier
  • Löser upp låsta näringsämnen i jorden till lättillgängliga former
  • Ökar gräsets motståndskraft mot stress och sjukdomar

Compass Start är en blandning av tång och melass, perfekt för användning tidigt under våren. Den bidrar till att öka den mikrobiella aktiviteten i jorden och uppmuntra rotutveckling. Melass ger en utmärkt näringskälla av kol, socker och kolhydrater för jordmikrober. Compass Start kommer också att bidra till att öka motståndskraften mot stress och sjukdomar samt stärka rötterna för att motstå nematodskador.