• Ger bättre klippresultat
  • Minskar vattenförlusten vid torrt väder
  • Ökar bollrull och grönska
  • Erbjuder ökad cellväggsstyrka som i sin tur säkerställer att fröhuvuden är lättare att klippa av

SolarMax Si är en kiselprodukt som använder nanoteknik. Kisel används i växter för att hjälpa till att stärka cellväggsvävnader, vilket hjälper till att förebygga sjukdomar. Användning av SolarMax Si lyfter fröhuvuden vilket möjliggör bättre klippresultat, särskilt vid ojämn vårtillväxt, vilket i sin tur leder till en mer konsekvent och jämn spelyta. SolarMax Si hjälper också till att reducera Poa annua.