Publicerad den

Stärk mikrolivet på våren

indigrow-compass-start

Mikrober som lever i rotzonen spelar en viktig roll i att få ett friskt gräs. Det är viktigt att se till att dessa mikrober har en bra näringskälla för att hjälpa dem att bibehålla sin population.

Det finns tre typer av mikrober uppdelade efter deras funktion i marken: sönderdelande, mineraliserande och tillväxtbefrämjande mikrober.

Sönderdelande: det är viktigt för växterna att ha organiskt material tillgängligt i en form som de kan utnyttja. De sönderdelande mikroberna (tillsammans med daggmaskar och leddjur) bidrar till att bryta ner icke nedbrutet material i rotzonen till en form som kan utnyttjas av växten.

Mineraliserande: dessa mikrober bidrar till att omvandla organiskt material till mineraler som växter behöver och till en form som de kan använda. Den viktigaste delen av denna process är kvävemineralisering som bryter ner organiskt kväve till ammonium som sedan kan absorberas av växten.

Tillväxtbefrämjande: de tillväxtbefrämjande bakterierna måste arbeta i symbios med växten för att säkerställa att de har det de behöver för att främja en naturlig motståndskraft mot sjukdomar och stress.

Att utveckla en produkt som kunde gynna alla dessa typer av mikrober stod i fokus då vi letade råvaror till en av våra nyaste innovationer.

Vi har utnyttjat de många positiva egenskaperna med melass i kombination med de väldokumenterade fördelarna med tång för att utveckla en idealisk försäsongsprodukt som ökar antalet nyttiga mikrober i rotzonen.

Fördelar med Melass i kallt väder

Efterhand som jordtemperaturen börjar stiga på våren frigörs kolhydrater från rötterna för att snabbt få igång mikrobiell aktivitet. Genom att tillföra en lättillgänglig kolhydratkälla tidigt på våren kan denna process tidigareläggas och ske vid ännu lägre temperaturer.

Fördelar med tång tidigt på våren

Tången som används i Compassprodukterna, inklusive Compass Start, utvinns med hjälp av den senaste tekniken för kallcellsextrahering. Denna teknik är utformad för att hålla alla marina molekyler intakta, så att de kan behålla sina bioaktiva egenskaper. Compass algextrakt är rikt på alginsyra, mannitol, aminosyror, mineraler och andra växthormonliknande molekyler.

Användning av tång under svalare perioder kan vara till särskild nytta tack vare dess egenskaper att främja slitageåterhämtning, som har ökad betydelse när tillväxten är låg.

Compass Start

Compass Start är en blandning av tång och melass, idealisk för användning tidigt på säsongen. Den bidrar till att öka mikrobiell aktivitet i jorden och uppmuntra rotutveckling. Melassen ger en utmärkt näringskälla av kol, socker och kolhydrater för jordmikrober. Compass Start kommer också att bidra till att öka motståndskraften mot stress och sjukdomar samt stärka rötterna för att motstå nematodskador.

  • Innehåller tång, melass och vätmedel för en förbättrad spelyta
  • Ökar kraftigt rotmassan och gynnar nyttiga jordbakterier
  • Frigör bundna näringsämnen i jorden till lättillgängliga former
  • Ökar motståndskraften mot stress och sjukdomar

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995