Outfield CGF 25-5-10 är en prisvärd high-tec gödning för Tee, Surrounds, Fairway och Fotbollsplaner den ger en förträfflig respons även i kallare temperaturer. Produktens unika formulering säkerställer en tidig frigöring av ammonium och ureakväve, vilket ger omedelbar gödningseffekt efter appliceringen. Den PSCU coatade urean frigörs jämnt under en lång period, detta ger också en minskad risk för urlakning av kväve. Det i kombination med 2% MgO genererar en örträfflig grön gräsyta.

  • Idealisk gödning för hela växtsäsongen
  • Fuktaktiverad kontrollerad stabil frigöring av kväve
  • Rekommenderas som grundgödning till fotbollsplaner
  • Idealisk för användning på tees, fairways, sportfält och övriga gräsytor

Klicka här för att ladda ner Impact CGF 25-5-10