• 40% PSCU för ökad livslängd; 2-3 månaders kvävetillgång
  • Utmärkt näringstillgång i svalare temperaturer
  • Förhindrar bränning och minimerar näringsurlakning
  • Innehåller tillsatt magnesium för förbättrad färg och minskad stress

Impact CGF 25-5-10 ger utmärkt näringstillgång vid svala temperaturer. Den unika formuleringsprocessen säkerställer snabb frisättning av ammoniak och ureakväve omedelbart efter applicering, vilket ger en initial effekt på tillväxten. 2% MgO ger utmärkt grönska, och PSCU beläggning säkerställer mycket låg urlakning.