Magnum CO har en ny blandning av ingredienser som framtagits till att tackla problemen associerade med torra områden och torrfläckar. Magnum CO innehåller en organisk syra framtagen för att rensa sandpartiklar och tvätta bort oönskade vaxskikt från nedbrutet organiskt material. Och även frigöra kolväten, bikarbonater och mineraler så de kan spolas ur genom jordprofilen.

  • Kurativt vätmedel
  • Öppnar upp jorden för vatten och luftpenetrering
  • Används tillsammans med Magnum 357 Calibre som en del i ett riktat vätmedelsprogram

Klicka här för att ladda ner Magnum CO SDS