• En hög kaliumformulering väl anpassad för Paspalum
  • Icke försurande formulering hjälper till att balansera pH i rotzonen
  • Ökar sjukdomsresistensen tack vare hög kaliumhalt
  • Innehåller naturligt förekommande höga halter av humus och fulvosyror

Humik NPK 5-3-18 är en produkt med låg kvävehalt, lämplig för både svala och varma temperaturförhållanden. Den låga kvävenivån är särskilt väl lämpad för gräsarter för varma förhållanden, såsom Paspalum. De höga nivåerna av kalium förbättrar sjukdomsresistensen. Humik NPK 5-3-18 innehåller tre kvävekällor för att ge långsam och konsekvent kvävetillgång.